JAARVERSLAG 2020
TijdVoorActie

 

JAARVERSLAG 2020
TijdVoorActie

Open het jaarverslag

Voorwoord

‘In crisistijd klaar staan voor een ander’

‘Jongeren vinden volop nieuwe manieren om
om te zien naar een ander’

Het afgelopen jaar zagen we meer dan 13.000 jongeren die in actie kwamen voor een ander. De coronacrisis bracht TijdVoorActie in 2020 daarmee terug bij onze wortels. De intrede van de lock-down en alle maatregelen die daarbij horen, bepaalde mij weer bij de vraag: waarom doen we wat we doen?

Het antwoord is duidelijk: om in tijden als deze klaar te staan voor een ander. Dat geeft ons energie en nieuwe mogelijkheden. We zien dat de nood groot is en dat doet een beroep op ons.  Sociaal contact is meer beperkt, waardoor omzien naar ouderen en mensen in een kwetsbare situatie vraagt om nieuwe creatieve manieren.

Groei
En die worden er volop gevonden door jongeren! De cijfers laten het zien: hoewel veel groepsactiviteiten niet door kunnen gaan, zien we een groei van 45 procent van het aantal jongeren dat zich vrijwillig inzet, in vergelijking met 2019.

Ontwikkelen en van betekenis zijn
Lokale jongeren vrijwilligersnetwerken in steden door heel het land faciliteren deze dagelijkse inzet van jongeren. Het is zo bijzonder om al die betrokken, actieve en geïnspireerde jongeren aan de slag te zien door mensen in een kwetsbare situatie te helpen én te betrekken bij de samenleving. Niet alleen om wat zij voor een ander doen, maar ook voor zichzelf.

Het afgelopen jaar laat ons ook zien dat jongeren niet alleen zichzelf willen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden willen opdoen, maar juist grote behoefte hebben om van betekenis te zijn voor een ander. Om zo, samen met duizenden anderen jongeren, onderdeel te zijn van een beweging.

Veel leesplezier,

Namens het team van TijdVoorActie,

Eelke Dekens, directeur

2020 in cijfers

Aantal ingezette vrijwilligers

13.093

Aantal netwerken

21

Actief in aantal steden

26

Aantal gemaakte vrijwilligersuren

91.477

Aantal hulpontvangers

15.794

Aantal projecten

3.255

Aantal hulpactiviteiten

31.775

Aantal bereikte jongeren

924.618

Samenwerkingsprogramma's

5

Visie en missie

 

TijdVoorActie is een beweging van jongeren die zelf het initiatief nemen om de samenleving vorm te geven. Via lokale jongeren vrijwilligersnetwerken worden jongeren enthousiast gemaakt om hulp en netwerk te bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Iedereen kan meedoen en geholpen worden. Inmiddels is er veel ervaring en kennis opgebouwd met het organiseren, ondersteunen en bieden van lokale hulp door jongeren.  

fotografie Vraag Anthea

Visie

Wij verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en waarin iedereen mee kan doen. Jongeren bieden hulp en netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Hiermee geven jongeren de samenleving vorm en zijn verbonden met verschillende doelgroepen en generaties.

Missie

Wij maken het mogelijk dat jongeren zich inzetten voor de samenleving. Dit doen wij door samen met pioniers jongeren vrijwilligersnetwerken te starten. Wij ondersteunen hen en maken hen vaardiger in het leiding geven aan hun initiatief. Jongeren gaan zich inzetten voor mensen in een kwetsbare situatie in hun omgeving.  Om dit te bereiken werken we samen met andere organisaties.

Doel

Jongeren van waarde en betekenis laten zijn door bij te dragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar om zien.

 

 

2003
Stichting TijdVoorActie is in 2003
ontstaan vanuit jongeren die zich in hun eigen omgeving vrijwillig inzetten voor mensen in een kwetsbare situatie. 

2009
In 2009 ontstond ook het eerste jongeren vrijwilligersnetwerk: Netwerk Dien je Stad in Ede. Vanaf 2013 leidt
TijdVoorActie jonge pioniers op om in hun eigen stad een jongeren vrijwilligersnetwerk op te zetten. 

2015
Lokale jongeren vrijwilligersnetwerken in zes steden.

2015
Start van programma Vrijwillig Dichtbij. Dit programma loopt van 2015 tot 2019. Een vervolg op dit programma is het programma Samen Ouder Worden samen met NOV.

2017
Deelname aan het Oranje Fonds groeiprogramma.

2018
In 2018 vierde TijdVoorActie haar 15-jarig jubileum met een inspirerende bijeenkomst en een magazine.

2018
TijdVoorActie is actief betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van de landelijke maatschappelijke diensttijd via de proeftuin van YourCube.

2020
Op 1 maart 2020 zijn 2 nieuwe programma’s voor de Maatschappelijke Diensttijd gestart. Na afronding van de proeftuinfase van YourCube in 2020 is deze gecontinueerd. 

2003
Stichting TijdVoorActie is in 2003
ontstaan vanuit jongeren die zich in hun eigen omgeving vrijwillig inzetten voor mensen in een kwetsbare situatie. 

2009
In 2009 ontstond ook het eerste jongeren vrijwilligersnetwerk: Netwerk Dien je Stad in Ede. Vanaf 2013 leidt
TijdVoorActie jonge pioniers op om in hun eigen stad een jongeren vrijwilligersnetwerk op te zetten. 

2015
Lokale jongeren vrijwilligersnetwerken in zes steden.

2015
Start van programma Vrijwillig Dichtbij. Dit programma loopt van 2015 tot 2019. Een vervolg op dit programma is het programma Samen Ouder Worden samen met NOV.

2017
Deelname aan het Oranje Fonds groeiprogramma.

2018
In 2018 vierde TijdVoorActie haar 15-jarig jubileum met een inspirerende bijeenkomst en een magazine.

2018
TijdVoorActie is actief betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van de landelijke maatschappelijke diensttijd via de proeftuin van YourCube.

2020
Op 1 maart 2020 zijn 2 nieuwe programma’s voor de Maatschappelijke Diensttijd gestart. Na afronding van de proeftuinfase van YourCube in 2020 is deze gecontinueerd. 

Netwerken

De kracht van het jongeren vrijwilligersnetwerk

In 2020 hebben we heel goed kunnen zien hoe veerkrachtig, flexibel en innovatief de jongeren vrijwilligersnetwerken zijn.  We hebben met elkaar gedaan waar we als beweging voor staan: met jongeren aansluiten bij de sociale en praktische nood in de samenleving.

‘Met veel jongeren bijdragen aan een oplossing’

Tegelijkertijd was het aanpassen en meebewegen met de geldende maatregelen niet altijd even gemakkelijk. Veel geplande groepsactiviteiten konden geen doorgang vinden. Doelstellingen voor de uitvoer van maatschappelijke diensttijd programma’s werden niet altijd op de geplande manier gerealiseerd.

Nieuwe vormen van hulp
Toch hebben de vrijwilligersnetwerken met jongeren veel mensen kunnen helpen. In ‘no time’ werden werkwijzen aangepast, nieuwe sociale acties op touw gezet en was er ruimte om nieuwe vormen van hulp en ondersteuning te bieden. Het was niet de vraag of een jongeren vrijwilligersnetwerk mee kon bewegen, maar vooral hoe zij met veel jongeren kon bijdragen aan een oplossing. Er was een grote inzet voor mensen in een kwetsbare situatie en een brede samenwerking met gemeentes en lokale organisaties. De kracht van het netwerk werd goed zichtbaar!

Nieuwe doelgroepen
De komst van corona zorgde er bij jongeren vrijwilligersnetwerken voor dat nieuwe jonge doelgroepen werden aangesproken om voor het eerst en soms met een andere motivatie iets vrijwillig voor een ander te doen. Jongeren bleken de pandemie ook beter te doorstaan, als zij iets deden voor een ander. Jongeren hadden ook meer tijd om zich vrijwillig in te zetten, via het netwerk of via maatschappelijke diensttijd.

Aanpassingen hulpaanbod
Corona zorgde ook voor aanpassingen in het hulpaanbod. Zo werden maatjescontacten waar mogelijk online voortgezet en werd alleen de meest noodzakelijke praktische hulp uitgevoerd. Helaas konden groepsactiviteiten niet meer doorgaan. Daarnaast werden nieuwe sociale acties opgezet om mensen te bemoedigen.

Positionering netwerken
De gevolgen van corona hadden ook effect op de positionering van startende jongeren vrijwilligersnetwerken.  Hun rol als gesprekspartner met gemeenten met betrekking tot vrijwilligerswerk werd versterkt en nieuwe duurzame samenwerkingen met collega-organisaties zijn ontstaan. Zo stonden ze ineens volledig op de sociale kaart van de stad.

‘In september 2019 is Netwerk Skill-Ability gestart in Apeldoorn. Op dat moment hadden we natuurlijk nog geen idee dat het werk en de plannen die we hadden er anders uit zouden gaan zien door corona. Dat is even omschakelen maar gelukkig hebben we uiteindelijk, hoe gek dat ook klinkt, een fantastisch jaar gehad. Met coronaproof acties waaronder ‘Even Apeldoorners Bellen’, ‘Verveel-me-niet Bezorgservice’ en verschillende kaartenacties hebben we veel jongeren kunnen inzetten voor kwetsbare Apeldoorners.

‘We hebben veel jongeren kunnen inzetten voor kwetsbare Apeldoorners’

Voor die doelgroep hebben we ons het afgelopen jaar ingezet en blijven dat ook doen in 2021. Het afgelopen jaar deed ons beseffen dat plannen maken goed is, maar dat we niet in de toekomst kunnen kijken. We zijn trots op de wendbaarheid en flexibiliteit van Netwerk Skill-Ability om ook in corona tijd samen met alle betrokken jongeren van betekenis te kunnen zijn en kijken uit naar de komende tijd.’

Jasmijn Lagerweij, netwerk Skill Ability in Apeldoorn

Ondersteuning vanuit XpertiseCentrum
In 2020 heeft TijdVoorActie het XpertiseCentrum opgezet voor training en begeleiding van de pioniers. De lokale netwerken en hun pioniers en bestuurders worden gevoed, ondersteund, getraind en delen kennis en kunde met inzet en samenwerking vanuit het bedrijfsleven. Ook wordt er gewerkt aan samenwerking en kennisdeling met andere organisaties. Deelname aan het programma Samen Ouder Worden en XpertiseCirkel Jong-Oud draagt bij aan de ontwikkeling van een belangrijk thema: de betrokkenheid en inzet van jongeren op ouderen en andersom.

Projecten & programma’s

Op 1 maart 2020 zijn 3 nieuwe programma’s voor de Maatschappelijke Diensttijd gestart na afronding van de proeftuinfase van YourCube in 2020. Gezien de start samenviel met de coronacrisis, betekende dat verlies van werkplekken door sluiting van verzorgingstehuizen en scholen, maar leverde het ook kansen op. Er startten activiteiten die juist in de crisis zo nodig zijn, zoals belmaatjes en boodschappenservices.

Het betekende ook een toename van initiatieven vanuit de jongerennetwerken, waar de MDT-deelnemers zich konden inzetten. Door het jaar heen veranderde ook de positie van de jongere. Bij de start werd, ook in de media, een groot beroep gedaan op de jongeren om hulp te bieden en zich in te zetten voor eenzame en kwetsbare ouderen. Gaandeweg de crisis werd de nood voor de jongeren zélf steeds zichtbaarder. Met het wegvallen van sociale activiteiten werd hun wereld in rap tempo kleiner. Meedoen aan MDT was daarom ook voor de jongeren zelf waardevol, als lichtpuntje in een verder eentonige realiteit.

Ook in de resultaten is de crisis zichtbaar. Waar een project al een tijdje draaide vanwege deelname aan de proeftuin zijn de resultaten min of meer zoals verwacht. Nieuwe locaties hadden echter meer tijd nodig om op te starten dan verwacht. Desondanks sluiten we het jaar af met veel vertrouwen voor 2021!

Foto: VO-Raad, door Dirk Janssen

 

MDT Onderwijs

Tijdens de proeftuinfase werd er vanuit YourCube al nauw samengewerkt met scholengemeenschap GSG Guido in Arnhem. De overtuiging dat de Maatschappelijke Diensttijd een enorme meerwaarde kan hebben tijdens schooltijd heeft geleid tot dit specifieke project, waarbij YourCube ook als MDT-programma op scholen wordt aangeboden.

Het programma wordt uitgevoerd vanuit onze jongerennetwerken in 11 steden. Daarnaast ook vanuit de school zelf in Arnhem en Middelharnis. Vanwege de coronacrisis en de sluiting van de scholen kwam dit project uiteraard wat vertraagd op gang. Desondanks zijn er in 2020 toch al 250 deelnemers gestart aan hun MDT.

 

YourCube

Na een proeftuin van 18 maanden in 8 steden groeiden we in 2020. Dankzij de start in Apeldoorn, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Pijnacker-Nootdorp en Hoorn (regio West-Friesland) konden jongeren tussen 14 en 27 jaar deelnemen aan YourCube in achttien steden. Op basis van hun interesses en behoeften gaan ze binnen een periode van 6 maanden minimaal 80 uur vrijwillig aan de slag. Tegelijk werken ze aan hun eigen ontwikkeling, en worden hierbij begeleid door een lokale YourCube-coördinator.

De projecten YourCube en MDT Onderwijs worden in de meeste gevallen gezamenlijk uitgevoerd door een lokaal jongerennetwerk. In 2020 zijn 417 jongeren gestart met YourCube, en 85 deelnemers hebben hun volledige traject afgerond. Dat betekent dat ze 80 uur hebben volgemaakt. Na afloop ontvangen zij als erkenning en bewijs een officieel Europees erkend certificaat: de Europass.

 

MDT Missie

De uitvoer van de eerste MDT Missie stond gepland voor maart 2020, maar vanwege corona werd deze uitgesteld. Ook het programma van de Missie werd aangepast: Impact Dagen werden een alternatief voor de driedaagse bivak. Er werd een deels fysiek, deels online programma gerealiseerd waarin werd voldaan aan de geldende maatregelen. In december 2020 startte de eerste MDT Missie in Amersfoort! Negentien deelnemers trainden militaire vaardigheden en werkten aan persoonlijke ontwikkeling. Na deze Impact Dagen gingen deelnemers aan de slag met een sociale missie, waarbij ze- gekoppeld aan een lokaal netwerk van YourCube – zich inzetten voor een ander.

Dit traject is een unieke samenwerking van Defensie en YourCube (initiatief van TijdVoorActie).

 • 0
 • 1
 • 2

Programma Samen Ouder Worden: ontdekken van talenten

De woorden ‘kracht’ en ‘ouderen’ zijn niet voor iedereen een logische match. Toch is dat een belangrijk thema bij het Programma Samen Ouder Worden. Programmamedewerker Johanna Hoving vertelt: ‘Kracht gaat zowel over hulp vragen en ontvangen als over het ontdekken van je talenten. In het Samen Ouder Worden programma van TijdVoorActie in Rotterdam, Middelburg, Breda, Utrechtse Heuvelrug en Gouda zoeken we continue hoe ouderen (weer) onderdeel van de maatschappij kunnen worden of blijven en hun steentje kunnen bijdragen. ‘

‘In Gouda en Breda hebben we senioren geworven die door onze samenwerkingspartner UP! getraind zijn voor het voeren van telefonische groepsgesprekken met andere ouderen over voor hen wezenlijke thema’s als afscheid, familie en zingeving. Doordat de gesprekken telefonisch zijn, kunnen ze elkaar ook in deze tijd ontmoeten. In Rotterdam zijn we samen met de gemeente bezig om de talenten van ouderen te helpen ontdekken en in te laten zetten ten bate van de maatschappij. In Middelburg, Breda en Utrecht worden jongeren aan ouderen gekoppeld om van en met elkaar te leren, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering.’

Zilveren Helden
In onze trajecten vinden we het belangrijk om de ouderen zelf in beeld te brengen. We willen hun belangen behartigen maar hen ook uitnodigen om hun stem te laten horen. Dit hebben we in Gouda en Middelburg gedaan door het merk Zilveren Helden op te zetten. In samenwerking met een welzijnsorganisatie en de gemeente hebben we ouderen geïnterviewd over hun leven, wonen en vrijwilligerswerk. Op  www.zilverenhelden.nl kun je de interviews lezen die tevens in boekvorm verspreid worden ter inspiratie voor andere ouderen en samenwerkingspartners.’

Samen Ouder Worden is een zelfstandig programma in het kader van het Programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. www.samenouderworden.nl Foto’s: Astrid den Haan

 • 0
 • 1
 • 2

OranjeHelpers: jongeren in actie tegen de gevolgen van corona

In april 2020 ontstaat op initiatief van TijdVoorActie het samenwerkingsplatform OranjeHelpers. Vanuit een strategische samenwerking met de partners ministerie van VWS, Vereniging NOV, MDT en Oranje Fonds worden jongeren geworven en verbonden aan lokale organisaties en projecten. Daarbij geeft OranjeHelpers aandacht en waardering voor de inzet van jongeren. 

In 2020:

 • 2.920 jongeren meldden zich aan als OranjeHelper en hebben zich ingezet;
 • Meer dan 80 procent van de aangemelde OranjeHelpers is verbonden aan een lokale vrijwilligers- of zorgorganisatie.
 • Deze jongeren maken impact op onze maatschappij door van betekenis te zijn voor mensen. Dit doen ze als taalmaatje, door te helpen bij verhuizingen, door het doen van boodschappen, door het bieden van gezelschap of door deelname aan een MDT-traject.
 • De overige jongeren werden OranjeHelper om zichtbaar te maken dat ze zich reeds vrijwillig inzetten voor een mooier Nederland.
 • We hebben meer dan 60 verschillende vrijwilligers- en zorgorganisaties mogen helpen met de werving van deze jongeren.
 • We hebben 764.117 jongeren bereikt. Deze zagen ons gemiddeld 9,85 keer voorbij komen via met name Instagram en Facebook.


Caroline (18) is één van de jongeren die zich in 2020 aanmeldde als OranjeHelper. ‘Ik wilde graag wat voor andere mensen doen maar ik wist niet echt hoe. Toen kwam ik OranjeHelpers tegen op Instagram. Ik heb ze meteen benaderd, en twee weken erna kon ik meteen aan de slag bij net het lokale jongerenvrijwilligersnetwerk Netwerk Voor Jou in Veenendaal. Wat ik mooi vond om te zien was dat dat de vrouw waar ik wekelijks oppaste, opknapte. Ik kon haar ruimte en vrijheid geven en je kon echt aan haar zien dat de spanning uit haar lijf verdween. Mede door mij kon zij zich beter voelen. Het is dankbaar werk, je kunt echt iets toevoegen aan iemands leven!

Bekijk video

Resultaten

De bereidheid tot inzet was groot onder jongeren in 2020. Veel jongeren gaven aan voor het eerst vrijwilligerswerk te doen. Ondanks de groepsactiviteiten die vanwege de coronamaatregelen niet door konden gaan, zien we een groei van 45 procent van het aantal jongeren dat zich vrijwillig heeft ingezet! De toename in het aantal bereikte jongeren, valt te wijten aan de groei van het aantal online samenwerkingen, waaronder OranjeHelpers. 

Resultaten
20192020
Aantal ingezette vrijwilligers9.02813.093
Aantal netwerken2321
Aantal gemaakte vrijwilligersuren81.66191.477
Aantal hulpontvangers13.42615.794
Aantal projecten2.8633.255
Aantal hulpactiviteiten18.93131.775
Aantal bereikte jongeren49.595924.618

Bestuur/Raad van Toezicht

Voorzitter van de Raad van Toezicht, Jan Hordijk blikt terug op een bewogen jaar: ‘2020 was een bijzonder jaar voor TijdVoorActie. Niet alleen vanwege corona maar juist ook door de start van de vele initiatieven. Met als belangrijkste feit de deelname aan de programmafase Maatschappelijke Diensttijd. Hiermee kreeg de stichting als sterk multi-lokaal jongeren netwerk ook nationale bekendheid.’

Een geweldige prestatie, die alleen maar mogelijk was door 17,5 jaar bouwen aan een betrouwbare, solide jongerenorganisatie die levert wat ze belooft; in het verbinden van jongeren naar de mensen in de samenleving die dat steuntje in de rug zo nodig hebben.

‘Passie en professionaliteit worden aan elkaar gekoppeld’

Innovatieve concepten
Passie en professionaliteit worden aan elkaar gekoppeld. Op het coronavirus is door de jongerenorganisatie snel en flexibel geanticipeerd. Bestaande plannen werden ‘coronaproof’ gemaakt en innovatieve concepten werden gelanceerd. Lessen voor de toekomst zijn getrokken. Een compliment voor de organisatie! Met de toename van activiteiten is de organisatie verder geprofessionaliseerd met nieuwe benoemingen op sleutelposities. Als RvT hebben we vertrouwen in de ingezette uitbouw naar een succesvolle en duurzame toekomst in een dynamische tijd. Zo gaan we van kracht tot kracht steeds voort!’

 

Samenstelling

In de Raad van Toezicht hebben in 2020 een tweetal wisselingen plaatsgevonden. Johan Schutten was na twee periodes van 4 jaar aftredend. Gerdine Brandt-Otten heeft zijn functie als secretaris/ lid van de Raad van Toezicht overgenomen. Harry de Jonge is opgevolgd door Freek van Holten als lid van de Raad van Toezicht. Het dagelijks bestuur wordt vormgegeven door directeur-bestuurder Eelke Dekens. In 2021 is het voornemen de Raad van Toezicht verder uit te breiden.

Vooruitblik

TijdVoorActie zet zich in voor een maatschappij waarin jongeren meedoen, betrokken zijn en zelf initiatief nemen. In 2021 bouwen we verder aan de structuur van de organisatie. Speerpunten zijn de lokale jongerennetwerken, het XpertiseCentrum, het MDT-programma en de ontwikkeling van een landelijk en duurzaam MDT-netwerk.

Netwerken
De afgelopen jaren zijn er veel lokale jongeren vrijwilligersnetwerken opgebouwd. Deze jongerenbeweging willen we in 2021 verder laten groeien en uitbreiden: zowel via de bestaande netwerken als nieuwe netwerken. Samenwerking en aansluiting bij bestaande initiatieven is daarbij een belangrijk onderdeel. Vanuit het XpertiseCentrum ondersteunen we deze netwerken en dragen we bij aan de verduurzaming. Samenwerkingsprogramma’s met de jongerennetwerken zoals MDT willen we inhoudelijk versterken en continueren voor de komende jaren. Ook zal in 2021 de samenwerking en ondersteuning vanuit het XpertiseCentrum met meer maatschappelijke initiatieven uitbreiden.

 

Ontwikkeling landelijk MDT Netwerk
Inmiddels ontstaat er door heel Nederland een MDT Netwerk. Vanaf het begin is TijdVoorActie betrokken bij deze ontwikkeling en draagt actief bij aan de missie, visie en verduurzaming van dit nationale programma. We werken hierin samen met het kernteam MDT, waaronder ministeries van VWS, OCW, SZW, de NJR, vereniging NOV en Oranje Fonds. Zo heeft TijdVoorActie een waardevolle rol om vanuit haar visie op jongeren, ontwikkeling van de samenleving en het creëren van nieuwe vrijwilligersstructuren, bij te dragen. Waardoor steeds meer jongeren van betekenis kunnen zijn.

Op het gebied van integratie van vrijwillige inzet en onderwijs en de doorontwikkeling van YourCube krijgen we de kans om een structurele verandering van onderaf te realiseren, in samenwerking met een groot aantal organisaties. Dit zal een positieve invloed hebben op jongeren en de samenleving. In deze periode van grote en snelle ontwikkelingen speelt TijdVoorActie een belangrijke rol om vanuit haar kennis, kunde en ervaring bij te dragen en vanuit haar visie in te spelen op de maatschappelijke situatie.

Samenwerkingspartners

Een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Daar gaan we voor! En niet alleen wij, het is een gemeenschappelijk doel van veel mensen en organisaties. TijdVoorActie werkt samen met de volgende strategische partners:

 

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)TijdVoorActie is lid van vereniging NOV en nam deel aan het programma Vrijwillig Dichtbij (2016-2018) en vanaf 2019 aan het programma Samen Ouder Worden. 

 

SESAM Academie

Er wordt samengewerkt binnen het XpertiseCentrum om de pioniers en coördinatoren vaardiger te maken in het uitoefenen van hun functie.

 

Oranje Groeifonds programma

Van 2017 tot 2022 maakt TijdVoorActie deel uit van de vierde editie van het Groeiprogramma van het Oranje Fonds.

 

Ministerie van Defensie

Er wordt samengewerkt met OranjeHelpers, het programma Samen Ouder Worden en MDT

 

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)TijdVoorActie werkt samen met het kernteam MDT (met de betrokken ministeries van VWS, OCW, SZW en de NJR).

 

Ministerie van VWS

Er wordt samengewerkt met het project MDT Missie vanuit YourCube.

TijdVoorActie en de opstart van lokale jongeren vrijwilligersnetwerken worden mogelijk gemaakt door onder andere:

 

TijdVoorActie staat altijd open voor nieuwe samenwerkingen! Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.